• Derek

Polacy w Niemczech ( status mniejszość narodowej )

Obecnie w Niemczech mieszka według różnych danych ok. 1,5 -2 mnl. Polaków, osób polskiego pochodzenia lub wywodzących się z Polski.

Pod względem statusu prawnego można rozróżniać osoby posiadające wyłącznie obywatelstwo niemieckie, osoby posiadające wyłącznie polskie obywatelstwo oraz osoby z podwójnym obywatelstwem.

Największe skupisko Polonii, to Nadrenia Północna-Westfalia, w której zamieszkuje 786 480 Polaków, lub osób Polskiego pochodzenia.


ORGANIZACJE


Polacy są zrzeszeni w trzech największych organizacjach Polonijnych w Niemczech.


-Pierwszy z nich to:

Związek Polaków w Niemczech - to najstarsza Polska

organizacja została założona 27 sierpnia 1922 w Berlinie.

W dniu 27 lutego 1940 r. związek został zdelegalizowany, a jego majątek skonfiskowany. Część działaczy rozstrzelano, a ok. 1200 członków uwięziono w obozach koncentracyjnych.

Po wojnie w 1945 roku związek wznowił działalność w zachodniej strefie okupacyjnej Niemiec, i istnieje do dnia dzisiejszego, a od 1956 roku ma swoją siedzibę w Bochum.


Rodło – symbol używany przez Związek Polaków w Niemczech od 1933 r.

********************************************************************************************

Następną Organizacją Polonijną jest:

- Konwent Organizacji Polskich w Niemczech - założony został 15 lutego 1992 r. przez 16 stowarzyszeń, w celu reprezentowania interesów Polonii w Niemczech.

Jego założycielami było pięć największych organizacji polonijnych zrzeszających prawie 90% wszystkich stowarzyszeń polskich działających w Niemczech.


********************************************************************************************


Trzecią Organizacją Polonijną w Niemczech jest:

- Kongres Polonii Niemieckiej - konwent jest zrzeszeniem polskich organizacji działających na terenie całych Niemiec. Powstał w kwietniu 1998 roku jako wspólnota reprezentująca interesy Polonii Niemieckiej. w celu reprezentowania interesów Polonii wobec władz, zgodnie z niemiecką konstytucją i Traktatem o Przyjaźni i Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Do głównych celów Kongresu Polonii Niemieckiej należy, krzewienie i pielęgnowanie zbliżenia pomiędzy narodami Polskim i Niemieckim.Emigracja społeczności Polskiej do Niemiec, jest podzielona na pięć etapów:


- Okres zaborów

W drugiej połowie XIX w. W latach 1870–1914 do Niemiec wyemigrowało ok. 3,5 miliona Polaków.


- Okres międzywojenny

W okresie międzywojennym oceniano , że na Śląsku mieszkało ok. 0,5 mln Polaków, w Prusach Wschodnich ok. 100 tys. (Mazurzy). Ogólną liczbę Polaków w Niemczech szacowano na ok. 1 mln osób.- II wojna światowa

Od dnia wejścia w życie dekretów w III Rzeszy 7 września 1939. Polacy mieszkający w Niemczech, nie mieli żadnych praw, a lutym 1940 organizacje Polskie zostały rozwiązane, ich majątek skonfiskowany, a działalność zakazana.


- Okres powojenny

Wskutek zmian granicznych po II wojnie światowej, teoretycznie ludność polska nie zamieszkiwała terytorium Niemiec, ponieważ tereny zamieszkane przez nią przed wojną stały się częścią państwa polskiego.


- Lata 80. XX w.

Liczebność imigracji Polskiej, tak zwanej „Solidarnościowej” w Niemczech szacowana jest na od 250 do 990 tys. osób


STATUS PRAWNY POLAKÓW


W okresie międzywojennym do mniejszości narodowych zaliczali się też Polacy z Zagłębia Ruhry.

Po II wojnie światowej, mieszkający w RFN Polacy nie otrzymali

jednak tego statusu z różnych względów - Argumentowano, że Polacy z Zagłębia Ruhry zasymilowali się, że byli kiedyś Polakami, a teraz są Niemcami, dlatego nie potrzebują statusu mniejszości.

Polacy w Niemczech nie mają obecnie statusu mniejszości narodowej, który to został im odebrany przez nazistowskie władze III Rzeszy.

W listopadzie 2014 niemieckie ministerstwo spraw wewnętrznych odrzuciło wniosek Związku Polaków w Niemczech o nadanie Polakom statusu mniejszości.


MNIEJSZOŚCI NARODOWE W NIEMCZECH


Rząd w Berlinie oświadczył, że z jego punktu widzenia w Niemczech żyją, tylko cztery mniejszości narodowe, a to znaczy w podtekście, że więcej ich nie ma !!

Przynależność do mniejszości narodowej uznawane przez Niemcy:

- około 5000 Duńczyków

- 6000 Serbołużyczan

- 3000 Romów

- 12 000 Fryzów


Kluczowym kryterium kwalifikującym określoną grupę do uznania za mniejszość narodową jest okres zamieszkania na terytorium kraju.

Długość tego okresu nie jest jednak sprecyzowana.

Mniejszości narodowe w Niemczech otrzymują wysokie dotacje, na działalność kulturalną, oświatową, edukacyjną, również na media ( TV, Radio ).


PRAWA POLAKÓW W NIEMCZECH


W takiej sytuacji można przekornie zapytać, co z Polakami ?

My Polacy, czujemy się mniejszością narodową w Niemczech, i chcemy przyznania przysługujących nam praw ?


Zmiany prawa w Niemczech domagała się już dawna minister spraw zagranicznych Anna Fotyga.

To przymusowa asymilacja Polaków w Niemczech.

Wydaje mi się, że byłoby dobrze, gdyby dwóch milionów żyjących tu dzisiaj Polaków, z których niemała część ma obywatelstwo niemieckie, dotarła do świadomości społecznej w Niemczech. Jest to, w porównaniu z innymi grupami narodowymi, bardzo liczna grupa.


W Niemczech Polonijne organizacje, już wielokrotnie zwracały na siebie uwagę niemieckich mediów. W społeczeństwie niemieckim stan wiedzy na temat mniejszości narodowych w Niemczech pozostawia bowiem wiele do życzenia.

Jeśli zaczną o tym mówić europejskie i światowe media, jeśli odbędzie się debata na ten temat w Parlamencie Unii Europejskiej , to nie jest wykluczone, że to trafi do Niemców.


" Marsz, marsz Polonia,

Nasz dzielny narodzie,

Odpoczniemy po swej pracy

W ojczystej zagrodzie "
gif
9 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie