• Derek

Program wyborczy Platformy Obywatelskiej ( video ).


Tusk: Nie ma programu, jedyny argument to anty-PiS !

Dla Tuska, który w samym tylko exposé ( kiedy był premierem ) złożył 194 (słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery) obietnice i nie spełnił nawet jednego procentu z nich.


Których obietnic z expose jeszcze sprzed 2007 roku nie dotrzymał Donald Tusk ?

23 listopada 2007 roku premier Donald Tusk wygłosił sejmowe expose.


OBNIŻKA PODATKÓW

Expose : "Naczelną zasadą polityki finansowej mojego rządu będzie, stopniowe obniżanie podatków i innych danin publicznych".

Obietnica nr. 2: "Przyspieszymy budowę obwodnic i autostrad. Naszą ambicją będzie połączenie miast, głównych aren mistrzostw Europy 2012, siecią szybkich dróg."


INWESTYCJE KOLEJOWE

Expose: "Modernizacji, i to jest także priorytet mojego rządu, wymaga infrastruktura polskich kolei. Pasażerowie mają prawo do czystych dworców, punktualnych, szybkich pociągów, a kolejowy transport towarowy musi mieć warunki do konkurowania z innymi formami przewozu."


FINANSE PUBLICZNE

Expose: "Dług publiczny nie może narastać w takim tempie, jak do tej pory".


ZRÓWNOWAŻENIE BUDŻETU

Expose: "W ciągu kilku lat budżet należy doprowadzić do stanu bliskiego równowagi."


WPROWADZENIE WALUTY EURO

Expose: "Pewnym ukoronowaniem działań na rzecz przywrócenia gospodarce pełnej stabilności i zdolności do szybkiego wzrostu będzie przyjęcie przez Polskę wspólnej waluty europejskiej, czyli wejście do strefy euro".


ARMIA ZAWODOWA

Expose: "Nie będziemy czekać do następnej kadencji Sejmu z uzawodowieniem wojska. Nie zadowala nas propozycja poprzedniego rządu, aby pełną profesjonalizację sił zbrojnych osiągnąć dopiero w roku 2012. Armia zawodowa jest potrzebna Polsce jak najszybciej, bo zmienił się charakter zagrożeń dla naszego bezpieczeństwa. Dlatego też w przyszłym roku ograniczymy pobór a w 2009 zrezygnujemy z niego w całości tak, aby w kolejny rok wkroczyć z armią w pełni zawodową".


REFORMA KRUS

Expose: "Filar piąty to dążenie do poprawy dochodowości produkcji w rolnictwie, jej stabilizacja i przeprowadzenie niezbędnych reform w zakresie zabezpieczenia emerytalno-rentowego i zdrowotnego rolników, a także osób zatrudnionych w rolnictwie."


ELEKTRONICZNE DOWODY OSOBISTE

Expose: "Chcielibyśmy uzyskać takie efekty, jak choćby likwidacja części dokumentów identyfikacyjnych, na przykład przez wprowadzenie tak zwanego e-dowodu osobistego, a więc elektronicznego w internecie"


I można by jeszcze przytaczać wiele "OBIETNIC" Donalda Tuska, których nie spełnił.

Czy takiemu politykowi jak Donald Tusk można jeszcze wierzyć ?

Polacy to mądry naród i odpowiednio ocenią Tuska przy urnach wyborczych w 2023 r.


7 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Humor dnia !!