top of page
  • Zdjęcie autoraDerek

Aspekty reperacji wojenny od Niemiec.

Niemcy bez wątpienia ponoszą odpowiedzialność za II wojnę światową, i powinny wypłacić Polsce reparacje.

Lecz Niemcy jak widać, nie poczuwają się moralnie i finansowo do odpowiedzialności za II wojnę światową.

Niemiecki kanclerz Olaf Scholz, twierdząc że "Kwestia" reperacji została w przeszłości ostatecznie uregulowana w 1953 roku. Już na samym wstępie, słuchając słów Niemieckiego Kanclerza, mam bardzo niesmaczne skojarzenie słowa "Kwestia" to słowo w okresie II wojny, było często używanym słowem przez. Hitlera np. "Kwestia Żydowska"


No ale pomijając to, wrócmy do meritum sprawy, i przyjrzyjmy się dokładnie aspektom, zrzeczenia się przez ówczesny, komunistyczny rząd PRL reparacji 1953 roku.


Reparacje 1945-1953. Poczdam


Poczdam, pałacyk Cecilienhof, lato 1945 r. Zwycięscy Alianci układają powojenny porządek w Europie.

Amerykanie w końcu, przeforsowują postanowienie, że Niemcy mają zapłacić reparacje i odszkodowania wojenne.

Jednym z najbardziej oczywistych beneficjentów do reparacji, powinna być potwornie zniszczona przez Niemców Polska.

Tylko, że niestety w podberlińskim Poczdamie to nie Polacy decydują o swoim losie.

Ponieważ na wniosek towarzysza Stalina, Polskę wyłączono z bezpośredniego udziału w sprawach reperacji wojennych.

W Polsce działa już, wierny Moskwie Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej ( wybrany przez ZSRR )

To znaczy, że towarzysz Bolesław Bierut ( ówczesny premier ) i jego ekipa, są więc reprezentowani w Poczdamie, przez ZSRR.

To ZSRR miał przyznać Polsce 15% swojej części odszkodowań. Alianci nie ustalają jednak między sobą wysokości reparacji.

W Poczdamie zapada decyzja o przyznaniu Polsce Ziem Zachodnich.

Powstała w 1949 r. RFN do 1989 r. od samego początku istnienia, będzie starała się podważać, przebieg granic i praw do reparacji dla Polski.


Postawmy się w sytuacji Niemiec:

" Ich racją stanu, jest zminimalizowanie strat, zapłacenie jak najmniejszych reparacji i niedopuszczenie do podziału kraju i utraty terytoriów"


Dlatego nieuznawanie werdyktu z Poczdamu przez RFN ( Niemcy ) było otwartą furtką do ewentualnego kiedyś zjednoczenia RFN i NRD.

Ale i również, do nieuznawania granicy Polskiej na Odrze i Nysie.


Chcę przypomnieć tylko że:

Formalnego traktatu pokojowego kończącego II wojnę światową nie było i nie ma do dziś.


Rok po spotkaniu Aliantów i ZSRR w Poczdamie zachodni alianci uzgadniają, jak będą się dzielić reparacjami.

Poszczególne kraje wyegzekwują je we własnej strefie okupacyjnej.

Jak wiemy, Niemcy podzielono na cztery strefy - Brytyjską, Francuską, Amerykańską i Sowiecką - czyli od 1949 r. NRD.

Przez pierwsze lata po 1945 r. Sowieci rabują podbitą przez siebie część Niemiec - NRD oraz Polskę.


W Sowieckiej strefie okupacyjnej na drodze reformy rolnej i przemysłowej wywłaszcza się posiadaczy wielkich majątków ziemskich i nacjonalizuje wszystkie większe firmy przemysłowe.


Kradzież urządzeń przemysłowych jaką prowadzą Sowieci, w swojej strefie, jest dużo większa niż w strefach Alianckich zachodnich.

Alianci zachodni mają, coraz większą świadomość tego, że to nie pokonane i rozbite Niemcy będą w najbliższej przyszłości jego przeciwnikiem, tylko komunistyczny ZSRR i kraje do niego należące m.in. Polska.


Kiedy w 1949 roku powstają dwa państwa niemieckie - RFN i NRD, zimna wojna na dobre opanowuje Europę.


W 1947 r. sekretarz stanu USA, gen. George Marshall, kreśli śmiały plan powojennej Europy.

W gospodarki krajów Europy Amerykanie wpompowują - w surowcach mineralnych, produktach żywnościowych, kredytach i dobrach inwestycyjnych 13 mld dolarów ( co stanowi 107 mld. dolarów według obecnych cen.)

Niemcy otrzymują 10 % z tego planu, a Polska ?


Do planu Marshalla, oczywiście zaproszono Polskę i Czechosłowację. Warszawa i Praga początkowo wyrażają chęć przystąpienia do programu.

Ale nie zgodziła się na to Moskwa, padło stanowcze "Niet !"

Miliardy dolarów pomocy rozwojowej przechodzą Polsce koło nosa.


Lecz sześć lat później, w 1953 r., Sowieci, decydują że koniec już z rabowaniem i osłabianiem NRD, teraz NRD ma być przeciwwagą dla RFN, i znów na tym traci Polska.


Lecz 22 sierpnia 1953 r. Sowieci ( ZSRR ) podpisuje z NRD, umowę ws. zamknięcia kwestii reparacyjnych ze strony Niemiec.

Tego samego dnia komunistyczny rząd PRL na czele z Bierutem, zostaje zmuszony, przez Moskwę do podjęcia takiej decyzji :


"Biorąc pod uwagę, że Niemiecka Republika Demokratyczna ( Niemcy ) zadośćuczyniły już w pewnym stopniu swoim zobowiązaniom z tytułu odszkodowań, i poprawa sytuacji gospodarczej NRD leży w interesie pokojowego rozwoju, rząd PRL, powziął decyzję o zrzeczeniu się z dniem 1 stycznia 1954 r. spłaty odszkodowań Niemieckich na rzecz Polski."


W ówczesnym czasie czyli 1953 r. istniały dwa państwa Niemieckie NRD i RFN, i jak dobrze rozumie, to zrzeczenie się spłat odszkodowania, dotyczyły NRD nie RFN ?


I to na tą decyzje, powołują się dzisiaj Niemcy, w sprawie reparacji dla Polski.


Powiecie za pewnie, że sprawa została zakończona.


To tu należy przypomnieć, że 16 sierpnia 1945 r. Polska ( PRL ) podpisała z ZSRR umowę w sprawie wynagrodzenia szkód wyrządzonych przez okupację Niemiecką.

Warszawa i Moskwa uzgodniły w niej, tryb i zakres zaspokojenia roszczeń Polski, z tytułu reparacji z radzieckiej strefy okupacyjnej Niemiec, oraz z udziału ZSRR w reparacjach z zachodnich stref okupacyjnych.


Rząd ZSRR zrzekł się w tej umowie na rzecz Polski wszelkich roszczeń do mienia niemieckiego i innych niemieckich aktywów na całym terytorium Polski.


A do tego w Poczdamie Polska uzyskała by Niemieckie obszary wschodnie - a to oznaczało, że wszystko, co na Ziemiach Zachodnich należało do Niemiec, przechodziło w polskie ręce.


=====================================================================


Stwierdzenie że Polska nie otrzymała żadnych kwot pieniędzy od Niemiec, nie jest prawdą, przedstawię wszystkie kwoty, jakie w ramach reparacji otrzymaliśmy od Niemiec po 1945 roku.


- Do 1972 r. RFN za pośrednictwem Międzynarodowego Czerwonego Krzyża wypłaciła 39 milionów marek niemieckich indywidualnym ofiarom hitlerowskich eksperymentów.

- w 1972 r. w porozumieniu Polsko-Niemieckim podpisanym w Genewie przewidziano dalsze 100 milionów marek na ten sam cel.

- 6 lipca 2000 powstała Fundacja "Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość". Wypłaciła ona świadczenia m.in. dla byłych przymusowych robotników, więźniów niemieckich nazistowskich obozów i gett (łącznie 484 tys. osób) na łączną sumę ponad 3,5 miliarda zł.


Nasuwa się więc pytanie, czy kwoty jakie, po 1945 roku, zapłaciła RFN a późniejsze, już jako Niemcy ( NRD,RFN ) Czy są to adekwatne sumy, do tego jakie traty ludzkie i materialne, poniosła Polska podczas okupacji Nazistowskich Niemiec ?


Chcę nadmienić, że również, mój ( już nie żyjący) tato Wojciech Szczeciniak, otrzymał w/w świadczenie, 2000 roku. w kwocie 17.000 zł. z tytułu zadość uczynienia, za 2 lata pobytu w Niemieckim obozie koncentracyjnym "Auschwitz-Birkenau"

Na tyle Niemcy wyliczyli gehennę mojego taty, jaką tam znosił każdego z ponad 700 dni.


Mój tato powrócił, jako 20 letni mężczyzna ważący 32 kg. pobyt w obozie koncentracyjnym, zniszczyli jego zdrowie i rzycie. Tato, to człowiek który do końca życia, zmagał się z traumą pobytu w Auschwitz-Birkenau.


Podczas pięcioletniej okupacji, Niemcy bestialsko, mordowali, gwałcili i zmuszali do ciężkiej niewolniczej pracy, miliony Polaków.

Apeluję do wszystkich, bez względu, na poglądy i opcje polityczne, o jedność i patriotyzm oraz, do wspólnego dążenia w uzyskaniu przez Polsce, należnych jej reperacji wojennych za okres okupacji Niemieckiej.Z wyrazami szacunku

D. Krupp

Pamiętamy ! Dzieci w Niemieckim obozie zagłady " Maydanek" Pamiętamy !!

Niemiecki obóz zagłady " Auschwitz - Birkenau" piece krematoryjne. Pamiętamy !!

Egzekucje uliczne dokonywane przez Niemców w Polskich miastach i wsiach . Pamiętamy !!

Warszawa bombardowana przez Niemiecką Luftwaffe, praktycznie przestała istnieć. Pamiętamy !

13 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
Post: Blog2_Post
bottom of page